kutinyomtatvany.hu (KUTI NYOMTATVÁNY Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság): A kutinyomtatvany.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szállítási határidőről, panaszkezelési módról, kellékszavatosságról, jótállásról, békéltető testületről, megtévesztő tájékoztatást adott az elállási jogra vonatkozóan.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: kutinyomtatvany.hu (KUTI NYOMTATVÁNY Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság)
Székhely: 8200 Veszprém, Horgos u. 7.
Telefonszám: 06 88 581 181
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 19-06-503431
Adószám: 27262728-2-19
Honlapjának elérhetősége: http://www.kutinyomtatvany.hu/
Vállalkozás közismert neve:
kutinyomtatvany.hu (KUTI NYOMTATVÁNY Bt.)
Ügy tárgya:
A kutinyomtatvany.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szállítási határidőről, panaszkezelési módról, kellékszavatosságról, jótállásról, békéltető testületről, megtévesztő tájékoztatást adott az elállási jogra vonatkozóan.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.11.02.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.01.04. - 2020.01.04.
Határozat száma:
VE/O001/00676-0009/2017. (Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § h) 45/2014. (II.26.) Korm. r. 11. § (1) e), h), i), m), n), v), w); 15. § (2); 18. § a) Fttv. 3. § (5), 6. § (1) i), 7. § (1)
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (Xii. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont