smartshop.hu (Smartphone Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság): A smartshop.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződés tárgyáról, teljesítésről, panaszkezelésről, elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: smartshop.hu (Smartphone Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 4600 Kisvárda, Mátyás király utca 109.
Telefonszám: +36-1-4454-464
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 15-09-081563
Adószám: 14250734-2-15
Honlapjának elérhetősége: https://smartshop.hu/
Vállalkozás közismert neve:
smartshop.hu (Smartphone Hungary Kft.)
Ügy tárgya:
A smartshop.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződés tárgyáról, teljesítésről, panaszkezelésről, elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.10.11.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.01.04. - 2020.01.04.
Határozat száma:
VE/O001/00612-0005/2017. (Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. Korm. rendelet 11. § (1) bek e), i,) pont, 20. § (2) bek; 524/2013/EU. rend. 14. cikk (2) bek; Fgytv. 14. § (1) bek.; 4/2009. NFGM-SZMM rend. 3. § (1) bek.; Fttv. 6. § (1) bek i) pont, 7.§ (1) bek.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont