gyogyaszati.hu (MEDIGOR Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság): A gyogyaszati.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a kellékszavatosságról, jótállásról, békéltető testületről, továbbá hiányos és megtévesztő tájékoztatást adott az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: gyogyaszati.hu (MEDIGOR Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság)
Székhely: 8200 Veszprém, Bezerédi utca 2.
Telefonszám: 70/3186817
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 19-06-503452
Adószám: 27262869-2-19
Honlapjának elérhetősége: http://gyogyaszati.hu/
Vállalkozás közismert neve:
gyogyaszati.hu (MEDIGOR Bt.)
Ügy tárgya:
A gyogyaszati.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a kellékszavatosságról, jótállásról, békéltető testületről, továbbá hiányos és megtévesztő tájékoztatást adott az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.10.25.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.01.05. - 2020.01.05.
Határozat száma:
VE/O001/00636-0008/2017. (Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § h) 45/2014. (II.26.) Korm. r. 11. § (1) e), i), m), n), v), w); 15. § (2); 18. § a) Fttv. 3. § (5), 6. § (1) i), 7. § (1)
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (Xii. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont