colanuts.hu (Ever&Ever Korlátolt Felelősségű Társaság): A colanuts.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő Cégbíróság megnevezéséről, a tárhelyszolgáltatóról, békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, illetékes békéltető testületről, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, az elállási jog gyakorlásának feltételeiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: colanuts.hu (Ever&Ever Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 2094 Nagykovácsi, Farkas utca 28.
Telefonszám: ---
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 13-09-180139
Adószám: 25514414-2-13
Honlapjának elérhetősége: http://colanuts.hu/
Vállalkozás közismert neve:
colanuts.hu (Ever&Ever Kft.)
Ügy tárgya:
A colanuts.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő Cégbíróság megnevezéséről, a tárhelyszolgáltatóról, békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, illetékes békéltető testületről, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, az elállási jog gyakorlásának feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.10.19.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.01.16. - 2020.01.16.
Határozat száma:
PE/001/01845-5/2017. (Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d), h); Fttv. 3. § (1) bek.; 45/2014. (II. 25.) Kr. 11. § (1) bek. i),v),w) pont, 15. § (1)-(2).; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bek.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont