mensshop.hu (Offenbecker József egyéni vállalkozó): A mensshop.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az egyéni vállalkozói nyilvántartási számról, a szerződés alakiságáról, panaszkezelésről, békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségről, online vitarendezési lehetőségről, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: mensshop.hu (Offenbecker József egyéni vállalkozó)
Székhely: 3431 Vatta, Rákóczi u. 32. C ép
Telefonszám: (+36) 30 463 7051
Nyilvántartási szám: 37750704
Cégjegyzékszám: ---
Adószám: 66694056125
Honlapjának elérhetősége: https://mensshop.hu/
Vállalkozás közismert neve:
mensshop.hu (Offenbecker József egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A mensshop.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az egyéni vállalkozói nyilvántartási számról, a szerződés alakiságáról, panaszkezelésről, békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségről, online vitarendezési lehetőségről, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.12.08.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.01.17. - 2020.01.17.
Határozat száma:
BO/FO/01142-0005/2017. (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
2011. évi CVIII. törvény 4§ d), 5. § (1) bekezdése, 5. § (2) b); 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), l), 15. § (1)-(2); 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont