sever.hu (Sever és Társa Kis- és Nagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság): A sever.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a szerződés alakiságáról, panaszkezelési módról, békéltető testületről, békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, online vitarendezési lehetőségről, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: sever.hu (Sever és Társa Kis- és Nagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 3531 Miskolc, Kiss Ernő u. 9.
Telefonszám: (+36) 46 435 101
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 05-09-003809
Adószám: 11078476-2-05
Honlapjának elérhetősége: http://sever.hu/
Vállalkozás közismert neve:
sever.hu (Sever és Társa Kft.)
Ügy tárgya:
A sever.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a szerződés alakiságáról, panaszkezelési módról, békéltető testületről, békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, online vitarendezési lehetőségről, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.10.24.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.01.17. - 2020.01.17.
Határozat száma:
BO/FO/01030-0003/2017. (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
2008. évi XLVII. törvény 6. § (1) bekezdés i) pontja; 2001. évi CVIII. törvény 5. § (1) bekezdése, (2) bekezdés a), b) pontjai; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés i), m) v),w) pontjao; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdése.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont