konyhageparuhaz.hu ("KONYHAGÉP STÚDIÓ" Elektromos Cikkek Kereskedése Korlátolt Felelősségű Társaság): A konyhageparuhaz.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, tárhelyszolgáltatóról, az adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségéről, a megkötött szerződés alakiságáról, teljesítés feltételeiről, panaszkezelési módról, a szerződéskötés lehetséges nyelveiről, békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségről, békéltető testülethez fordulás lehetőségétől, megtévesztő tájékoztatást adott a jótállásról és elállásról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: konyhageparuhaz.hu ("KONYHAGÉP STÚDIÓ" Elektromos Cikkek Kereskedése Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 6000 Kecskemét, Vörösmarty utca 4.
Telefonszám: ---
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 03-09-124900
Adószám: 23995402-2-03
Honlapjának elérhetősége: http://konyhageparuhaz.hu/
Vállalkozás közismert neve:
konyhageparuhaz.hu ("KONYHAGÉP STÚDIÓ" Kft. )
Ügy tárgya:
A konyhageparuhaz.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, tárhelyszolgáltatóról, az adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségéről, a megkötött szerződés alakiságáról, teljesítés feltételeiről, panaszkezelési módról, a szerződéskötés lehetséges nyelveiről, békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségről, békéltető testülethez fordulás lehetőségétől, megtévesztő tájékoztatást adott a jótállásról és elállásról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.07.07.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.01.29. - 2020.01.29.
Határozat száma:
BK/FO/00469-11/2017. (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), m), n), v), w) pontjai; Ektv. 4. § d), h) , 5. § b), c), d) pontjai
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont