szanex.hu ("SZANEX" Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság): A szanex.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a megrendelést követő fizetési kötelezettségről, az online vitarendezési platformról, az elállási jog gyakorlásánál használható nyilatkozat mintáról, nem megfelelő tájékoztatást adott a szavatosságról, jótállásról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: szanex.hu ("SZANEX" Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság)
Székhely: 3700 Kazincbarcika, Dózsa Gy. út 24.
Telefonszám: (48) 512-880
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 05-06-005646
Adószám: 21302541-2-05
Honlapjának elérhetősége: www.szanex.hu
Vállalkozás közismert neve:
szanex.hu ("SZANEX" BT.)
Ügy tárgya:
A szanex.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a megrendelést követő fizetési kötelezettségről, az online vitarendezési platformról, az elállási jog gyakorlásánál használható nyilatkozat mintáról, nem megfelelő tájékoztatást adott a szavatosságról, jótállásról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.09.29.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.01.29. - 2020.01.29.
Határozat száma:
BO/FO/00909-0009/2017. (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
2008. évi XLVII. törvény 6. § (1) bekezdés i) pontja, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11.§ (1) i), pontja ; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdése.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont