decathlon.hu (Tízpróba Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság): A decathlon.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a tárhelyet biztosító szolgáltatójának székhelyéről, és elektronikus levelezési címéről, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, arról, hogy a fogyasztó nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után, továbbá hiányosan tájékoztatta a vásárlókat az elállási jog gyakorlásának feltételeiről. Fentieken túl nem bocsátott rendelkezésre jótállási jegyet, nem adott megfelelő tartalmú visszaigazolást.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: decathlon.hu (Tízpróba Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 2040 Budaörs, Baross u. 146.
Telefonszám: 1-920-1020
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 13-09-105988
Adószám: 13443966-2-44
Honlapjának elérhetősége: www.decathlon.hu
Vállalkozás közismert neve:
decathlon.hu (Tízpróba Magyarország Kft.)
Ügy tárgya:
A decathlon.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a tárhelyet biztosító szolgáltatójának székhelyéről, és elektronikus levelezési címéről, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, arról, hogy a fogyasztó nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után, továbbá hiányosan tájékoztatta a vásárlókat az elállási jog gyakorlásának feltételeiről. Fentieken túl nem bocsátott rendelkezésre jótállási jegyet, nem adott megfelelő tartalmú visszaigazolást.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.09.02.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.02.05. - 2020.02.05.
Határozat száma:
PE/001/01579-7/2017. (Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § h); Fttv. 3. § (1) bek.; 45/2014. (II. 25.) Kr. 11. § (1) bek. i),v) pont, 15. § (1)-(2).; 18. §., 151/2003. Korm. rendelet 3. § (1) bek.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont