notaris.hu (NOTARIS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A notaris.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, tárhelyszolgáltatóról, e-mail címéről, szerződéskötés lépéseiről, a szerződés alakiságáról, adatbeviteli hibák javításának lehetőségeiről, a 48 órán belüli visszaigazolásról, teljesítés feltételeiről, szállítási díjról, békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségről, kellékszavatosságról, jótállásról, az elállási jog gyakorlásának határidejéről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: notaris.hu (NOTARIS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 7400 Kaposvár, Nagyszeben utca 2
Telefonszám: 06-30-3283400
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 14-09-312808
Adószám: 23998577-2-14
Honlapjának elérhetősége: http://notaris.hu/
Vállalkozás közismert neve:
notaris.hu (NOTARIS Kft.)
Ügy tárgya:
A notaris.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, tárhelyszolgáltatóról, e-mail címéről, szerződéskötés lépéseiről, a szerződés alakiságáról, adatbeviteli hibák javításának lehetőségeiről, a 48 órán belüli visszaigazolásról, teljesítés feltételeiről, szállítási díjról, békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségről, kellékszavatosságról, jótállásról, az elállási jog gyakorlásának határidejéről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.10.13.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.02.05. - 2020.02.05.
Határozat száma:
SO/001/00593-0004/2017. (Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d), f), h); Ektv. 5. § (1), (2) bekezdése, Ektv. 6. § (2) bekezdése, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a), e), h), i). m). v), w) pontjai, 15. § (2) bekezdése, 18. § a) pontja, 22. § (1) bekezdés.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont