komfortuzlethaz.hu (DOMBÓ-COOP Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság): A komfortuzlethaz.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás adatairól, szerződés tárgyáról, panaszkezelés módjáról, kellékszavatosságról, termékszavatosságról, jótállásról, elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: komfortuzlethaz.hu (DOMBÓ-COOP Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság)
Székhely: 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 7.
Telefonszám: +36 30 399 4652
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 17-10-001228
Adószám: 12642416-2-17
Honlapjának elérhetősége: https://www.komfortuzlethaz.hu/
Vállalkozás közismert neve:
komfortuzlethaz.hu (DOMBÓ-COOP Zrt.)
Ügy tárgya:
A komfortuzlethaz.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás adatairól, szerződés tárgyáról, panaszkezelés módjáról, kellékszavatosságról, termékszavatosságról, jótállásról, elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.11.20.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.02.05. - 2020.02.05.
Határozat száma:
TO/001/00782-4/2017 (Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d) pont, 5. § (2) b) pont, Fttv. 3. § (5) bek., a 6. § (1) bek. i) pont, 7. § (1) bek.,524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bek., 45/2014. Korm. rendelet 11. § (1) bek. h), i), m), n), v), w), pont, 11. § (5) bek.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont