muszaki-kereskedes.hu (Lajkó József egyéni vállalkozó): A muszaki-kereskedes.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szolgáltató bazonosíthatóságát segítő adatokról, a szerződés kötés technikai feltételeiről, panaszkezelési módról, szavatosság-jótállásról, elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: muszaki-kereskedes.hu (Lajkó József egyéni vállalkozó)
Székhely: 8100 Várpalota, Árpád utca 41.
Telefonszám: +36-88-471-151
Nyilvántartási szám: 1802733
Cégjegyzékszám: ---
Adószám: 61006081239
Honlapjának elérhetősége: www.muszaki-kereskedes.hu
Vállalkozás közismert neve:
muszaki-kereskedes.hu (Lajkó József egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A muszaki-kereskedes.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szolgáltató bazonosíthatóságát segítő adatokról, a szerződés kötés technikai feltételeiről, panaszkezelési módról, szavatosság-jótállásról, elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.11.20.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.02.06. - 2020.02.06.
Határozat száma:
VE/O001/00721-0008/2017. (Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4.§ d), h) pont, 5. § (2) bek. a), c) pont 45/2014. Korm. rend. 11.§ (1) bek e) h) i) m) n) v) w) pont, 11.§ (5) bek, 15.§ (2) bek; 45/2014. Korm. rend 18. § a) pont, 20. § (2) bek. 524/2013/EU rend. 14. cikk (2) bek, Fttv. 3.§ (5) bek, 6.§ (1) bek i) pont, 7.§ (1) bek
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont