begual-taska.hu (Sebestyén Gusztáv egyéni vállalkozó): A begual-taska.hu webáruház nem tájékoztatta megfelelően előzetesen a vásárlókat az elállási jogról, panaszkezelés módjáról, békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, online vitarendezés lehetőségéről, a szerződéskötés feltételeiről, kellékszavatosságról, termékszavatosságról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: begual-taska.hu (Sebestyén Gusztáv egyéni vállalkozó)
Székhely: 9300 Csorna, Adria u. 9.
Telefonszám: +36-70/554-8330
Nyilvántartási szám: 30597681
Cégjegyzékszám: ---
Adószám: 65999743228
Honlapjának elérhetősége: http://begual-taska.hu/
Vállalkozás közismert neve:
begual-taska.hu (Sebestyén Gusztáv egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A begual-taska.hu webáruház nem tájékoztatta megfelelően előzetesen a vásárlókat az elállási jogról, panaszkezelés módjáról, békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, online vitarendezés lehetőségéről, a szerződéskötés feltételeiről, kellékszavatosságról, termékszavatosságról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.10.27.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.02.08. - 2020.02.08.
Határozat száma:
GY/001/01124-3/2017 (Györ-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d) pontja, 6. § (2) bekezdése, EU rendelet 14. cikk (1) és (2) bekezdése, 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § m), n), v), w) pontja, 15. § (1), (2) bekezdése, 20. § (1)-(3) bekezdése, 22. § (1) és (3) bekezdése, 23. § (1)-(3) bekezdése, 24. § (1) bekezdése, 29. § (1) bekezdése, Jótállási Rendelet 3. § (1) bekezdése, Fttv. 3. § (1)-(2) bekezdése, 6. § (1) bekezdése, 7. § (1) bekezdése a) és b) pontjai
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont