alkot-lak.hu (Madarász Tímea egyéni vállalkozó): Az alkot-lak.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződéskötés feltételeiről, az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: alkot-lak.hu (Madarász Tímea egyéni vállalkozó)
Székhely: 7100 Szekszárd, Zöldkert u.24.2.em.9.
Telefonszám: 06/30 569-0636
Nyilvántartási szám: 12754309
Cégjegyzékszám: ---
Adószám: 65026304237
Honlapjának elérhetősége: www.alkot-lak.hu
Vállalkozás közismert neve:
alkot-lak.hu (Madarász Tímea egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
Az alkot-lak.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződéskötés feltételeiről, az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.01.08.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.02.09. - 2020.02.09.
Határozat száma:
TO/001/00883-3/2017 (Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Az Fttv. 3. § (5) bekezdésében, a 6. § (1) bekezdés c) és i) pontjában, a 7. § (1) pontjában, az 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdésében, a 45/2014. Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés e), i), v) pontjaiban, Fgytv. 14. § (1) és (5) bekezdésében foglaltakat sértette meg.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont