karcherstore.hu (CPH Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság): A karcherstore.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlólat a szolgáltató beazonosíthatóságát szolgáló adatokról, panaszkezelés módjáról, kellékszavatosságról, jótállásról, elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: karcherstore.hu (CPH Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság)
Székhely: 7100 Szekszárd, Bor u. 2.
Telefonszám: +36/74/529-320
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 17-09-001642
Adószám: 11281300-2-17
Honlapjának elérhetősége: www.karcherstore.hu
Vállalkozás közismert neve:
karcherstore.hu (CPH KFT )
Ügy tárgya:
A karcherstore.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlólat a szolgáltató beazonosíthatóságát szolgáló adatokról, panaszkezelés módjáról, kellékszavatosságról, jótállásról, elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.11.23.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.02.12. - 2020.02.12.
Határozat száma:
TO/001/00786-3/2017 (Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
: Ektv. 4. § d) és h) pont, 5. § (2) b) pont, Fttv. 3. § (5) bek, a 6. § (1) bek i) pont, a 7. § (1) bek, az 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bek, 45/2014. Korm. rendelet 11. § (1) bek e), i), m), n), v), w), pont, 11. § (5), 15. § (2) Fgytv. 14. § (1) és (5) bek.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont