komfort-zona.hu (GI-OR Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság): A komfort-zona.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásban vevő szervről, tárhelyszolgáltatóról, szerződéskötés feltételeiről, panaszkezelési módról, békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségről, illetékes békéltető testület elérhetőségéről, kellékszavatosságról, termékszavatosságról, jótállásról, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről, elállási nyilatkozatmintáról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: komfort-zona.hu (GI-OR Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság)
Székhely: 4271 Mikepércs, Mester utca 7.
Telefonszám: +3630-600-4297
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 09-06-012788
Adószám: 21846560-2-09
Honlapjának elérhetősége: www.komfort-zona.hu
Vállalkozás közismert neve:
komfort-zona.hu (GI-OR Bt.)
Ügy tárgya:
A komfort-zona.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásban vevő szervről, tárhelyszolgáltatóról, szerződéskötés feltételeiről, panaszkezelési módról, békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségről, illetékes békéltető testület elérhetőségéről, kellékszavatosságról, termékszavatosságról, jótállásról, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről, elállási nyilatkozatmintáról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.12.12.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.02.22. - 2020.02.22.
Határozat száma:
HB/04-FVO/1542-0002/2017. (Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. §, 5. § (2) bekezdése, 6. § (2) bekezdése; 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 11. § i), m), n), h), v), w) pontjai; Fttv. 3. § (1) , (3) bekezdése, 6. § (1) bekezdés i) pontja, 7. § (1) bekezdése; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1) és (2) bekezdése.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont