viragallomas.hu (VIRÁG-KERT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A viragallomas.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a cégjegyzékszámáról, nyilvántartásba vevő szerv megnevezéséről, tárhelyszolgáltatóról, szerződéskötés lépéseiről, adatbeviteli hibák kijavításáról, a szerződés alakiságáról, a szerződéskötés lehetséges nyelveiről, megrendelést követő fizetési kötelezettségről, elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről, szállítási költségről, panaszkezelési módról, online vitarendezésről, békéltető testületi eljárásban való együttműködési köteleze

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: viragallomas.hu (VIRÁG-KERT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 6725 Szeged, Szent Ferenc u. 8.
Telefonszám: +36-62-424-211
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 06-09-011792
Adószám: 14110779-2-06
Honlapjának elérhetősége: www.viragallomas.hu
Vállalkozás közismert neve:
viragallomas.hu (VIRÁG-KERT Kft.)
Ügy tárgya:
A viragallomas.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a cégjegyzékszámáról, nyilvántartásba vevő szerv megnevezéséről, tárhelyszolgáltatóról, szerződéskötés lépéseiről, adatbeviteli hibák kijavításáról, a szerződés alakiságáról, a szerződéskötés lehetséges nyelveiről, megrendelést követő fizetési kötelezettségről, elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről, szállítási költségről, panaszkezelési módról, online vitarendezésről, békéltető testületi eljárásban való együttműködési köteleze
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.12.23.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.02.22. - 2020.02.22.
Határozat száma:
CS/001/00916-8/2017. (Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d), h) pont, 5. § (2) bekezdés a), b), c), d) pont, 6. § (2) bekezdés; 45/2014. (II. 25.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés e), h), i), j), l), m), v), w) pont, 14. §, 15. § (1), (2) bekezdés, 20. § (1), (2), (3) bekezdés, 22. § (1), (3) bekezdés, 23. § (1), (3) bekezdés, 24. § (1), (2) bekezdés, 25. §, 29. § (1) bekezdés d) pont; Fttv. 3. § (1), (3), (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1)
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont