cortimex.hu (CORTIMEX Kereskedelmi és Ingatlanforgalmazó KFT.): A cortimex.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, adatbeviteli hibák javításáról, a szerződés alakiságáról, megrendelést követő fizetési kötelezettségről, elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről, panaszkezelés módjáról, online vitarendezésről, békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, az illetékes békéltető testület elérhetőségéről.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: cortimex.hu (CORTIMEX Kereskedelmi és Ingatlanforgalmazó KFT.)
Székhely: 6726 Szeged, Szövetség u. 17/B.
Telefonszám: +36-20-952-4158, +36-30-448-3040
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 06-09-005621
Adószám: 11594891-2-06
Honlapjának elérhetősége: www.cortimex.hu
Vállalkozás közismert neve:
cortimex.hu (Cortimex kft.)
Ügy tárgya:
A cortimex.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, adatbeviteli hibák javításáról, a szerződés alakiságáról, megrendelést követő fizetési kötelezettségről, elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről, panaszkezelés módjáról, online vitarendezésről, békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, az illetékes békéltető testület elérhetőségéről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.01.28.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.02.22. - 2020.02.22.
Határozat száma:
CS/001/00038-2/2018. (Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § h) pont, 5. § (2) bekezdés b), c) pont; 45/2014. (II. 25.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), m), n), v), w) pont, 11. § (5) bekezdés, 14. §, 15. § (1), (2) bekezdés, 20. § (1), (2), (3) bekezdés, 22. § (1), (3) bekezdés, 23. § (1), (3) bekezdés, 24. § (1) bekezdés, 25. §; Fttv. 3. § (1), (3), (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés; EK rendelet 14. cikk (2) bekezdés; Ptk. 6:82. § (1) bekezdés b), c) pont.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont