maniacwebshop.hu (BIKE ZÓNA Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság): A maniacwebshop.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a székhelyéről, nyilvántartásba vevő szervről, tárhelyszoltáltatóról, a szerződés alakiságáról, a szerződéskötés nyelveiről, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, az elállási jog teljes körű feltételeiről, panaszkezelés módjáról, online vitarendezésről, békéltető testületi együttműködési kötelezettségről, elérhetőségéről. Megtévesztő tájékoztatást adott a szállítási határidőről, elállási jogról, kellékszavatosságról, jótállásról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: maniacwebshop.hu (BIKE ZÓNA Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság)
Székhely: 6723 Szeged, Szamos utca 8. 7. em. 40.
Telefonszám: +36-20-588-5130
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 06-06-012035
Adószám: 20909217-2-06
Honlapjának elérhetősége: www.maniacwebshop.hu
Vállalkozás közismert neve:
maniacwebshop.hu (BIKE ZÓNA Bt.)
Ügy tárgya:
A maniacwebshop.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a székhelyéről, nyilvántartásba vevő szervről, tárhelyszoltáltatóról, a szerződés alakiságáról, a szerződéskötés nyelveiről, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, az elállási jog teljes körű feltételeiről, panaszkezelés módjáról, online vitarendezésről, békéltető testületi együttműködési kötelezettségről, elérhetőségéről. Megtévesztő tájékoztatást adott a szállítási határidőről, elállási jogról, kellékszavatosságról, jótállásról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.12.24.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.02.27. - 2020.02.27.
Határozat száma:
CS/001/00933-7/2017. (Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § b), d), h) pont, 5. § (2) bekezdés a), b), d) pont, 6. § (2) bekezdés; 45/2014. (II. 25.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), k), l), m), n), v), w) pont, 11. § (5) bekezdés, 14. §, 15. § (1), (2) bekezdés, 20. § (1), (2), (3) bekezdés, 22. § (1), (3) bekezdés, 23. § (1), (3) bekezdés, 24. § (1) bekezdés, 25. §, 26. § (1) bekezdés, 29. § (1) bekezdés c) pont; Fttv. 3. § (1), (3), (4), (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés, melléklet 10. pont; EK rendelet 14. cikk (2) bekezdés.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont