ilnido.hu (Farkas Tamásné egyéni vállalkozó): Az ilnido.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, az online vitarendezésről, a panaszkezelés módjáról, hiányosan tájékoztatást adott a kellékszavatosságról, termékszavatosságról, az igényérvényesítési határidőkről, szavatossági jogokról, hiányosan tájékoztatást adott az elállási jogról, megtévesztő tájékoztatásokat alkalmazott, az elállási jogot olyanként mutatta be, mintha az Vállalkozó ajánlatának sajátossága lenne.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: ilnido.hu (Farkas Tamásné egyéni vállalkozó)
Székhely: 2700 Cegléd, Kékkő u. 2.
Telefonszám: 53-322-789
Nyilvántartási szám: 50675476
Cégjegyzékszám: ----
Adószám: 67735785-2-33
Honlapjának elérhetősége: www.ilnido.hu
Vállalkozás közismert neve:
ilnido.hu (Farkas Tamásné egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
Az ilnido.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, az online vitarendezésről, a panaszkezelés módjáról, hiányosan tájékoztatást adott a kellékszavatosságról, termékszavatosságról, az igényérvényesítési határidőkről, szavatossági jogokról, hiányosan tájékoztatást adott az elállási jogról, megtévesztő tájékoztatásokat alkalmazott, az elállási jogot olyanként mutatta be, mintha az Vállalkozó ajánlatának sajátossága lenne.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.10.21.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.02.27. - 2020.02.27.
Határozat száma:
PE/001/01922-4/2017. (Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 5. § (2) c); Fttv. 3. § (1) bek.; 45/2014. (II. 25.) Kr. 11. § (1) bek. a), h), i), m), v) pont.; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bek.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont