ilnido.hu (Farkas Tamásné egyéni vállalkozó): Az ilnido.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, az online vitarendezésről, a panaszkezelés módjáról, hiányosan tájékoztatást adott a kellékszavatosságról, termékszavatosságról, az igényérvényesítési határidőkről, szavatossági jogokról, hiányosan tájékoztatást adott az elállási jogról, megtévesztő tájékoztatásokat alkalmazott, az elállási jogot olyanként mutatta be, mintha az Vállalkozó ajánlatának sajátossága lenne.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: ilnido.hu (Farkas Tamásné egyéni vállalkozó)
Székhely: 2700 Cegléd, Kékkő u. 2.
Telefonszám: 53-322-789
Nyilvántartási szám: 50675476
Cégjegyzékszám: ----
Adószám: 67735785-2-33
Honlapjának elérhetősége: www.ilnido.hu
Vállalkozás közismert neve:
ilnido.hu (Farkas Tamásné egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
Az ilnido.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, az online vitarendezésről, a panaszkezelés módjáról, hiányosan tájékoztatást adott a kellékszavatosságról, termékszavatosságról, az igényérvényesítési határidőkről, szavatossági jogokról, hiányosan tájékoztatást adott az elállási jogról, megtévesztő tájékoztatásokat alkalmazott, az elállási jogot olyanként mutatta be, mintha az Vállalkozó ajánlatának sajátossága lenne.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.10.21.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.02.27. - 2020.02.27.
Határozat száma:
PE/001/01922-4/2017. (Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 5. § (2) c); Fttv. 3. § (1) bek.; 45/2014. (II. 25.) Kr. 11. § (1) bek. a), h), i), m), v) pont.; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bek.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont