petikert.hu (PETI-KERT 2013 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság): A petikert.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a panaszkezelés módjáról, székhelye szerinti békéltető testületről, a békéltető testületi együttműködési kötelezettségéről, online vitarendezésről, elállási nyilatkozatmintáról, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről. Megtévesztő tájékoztatást adott az elállási jogról, kellékszavatosságról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: petikert.hu (PETI-KERT 2013 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 7400 Kaposvár, Árpád utca 21.
Telefonszám: +36-20/954-2739
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 14-09-313250
Adószám: 24241397-2-14
Honlapjának elérhetősége: www.petikert.hu
Vállalkozás közismert neve:
petikert.hu (PETI-KERT 2013 Kft.)
Ügy tárgya:
A petikert.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a panaszkezelés módjáról, székhelye szerinti békéltető testületről, a békéltető testületi együttműködési kötelezettségéről, online vitarendezésről, elállási nyilatkozatmintáról, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről. Megtévesztő tájékoztatást adott az elállási jogról, kellékszavatosságról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.12.23.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.03.01. - 2020.03.01.
Határozat száma:
SO/001/00720-0003/2017. (Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § h) pontja; Fttv. 6. § i) pontja; 45/2014. (II.26.) 11. § (1) bekezdés h), i), m), v), w) pontjai, 18. § a) pontja, 20. § (1) , (2) bekezdése, 22. § (1), (3) bekezdése, 23. § (1), (3) bekezdése; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdése, Fgytv. 29. § (11) bekezdése.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont