petikert.hu (PETI-KERT 2013 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság): A petikert.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a panaszkezelés módjáról, székhelye szerinti békéltető testületről, a békéltető testületi együttműködési kötelezettségéről, online vitarendezésről, elállási nyilatkozatmintáról, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről. Megtévesztő tájékoztatást adott az elállási jogról, kellékszavatosságról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: petikert.hu (PETI-KERT 2013 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 7400 Kaposvár, Árpád utca 21.
Telefonszám: +36-20/954-2739
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 14-09-313250
Adószám: 24241397-2-14
Honlapjának elérhetősége: www.petikert.hu
Vállalkozás közismert neve:
petikert.hu (PETI-KERT 2013 Kft.)
Ügy tárgya:
A petikert.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a panaszkezelés módjáról, székhelye szerinti békéltető testületről, a békéltető testületi együttműködési kötelezettségéről, online vitarendezésről, elállási nyilatkozatmintáról, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről. Megtévesztő tájékoztatást adott az elállási jogról, kellékszavatosságról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.12.23.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.03.01. - 2020.03.01.
Határozat száma:
SO/001/00720-0003/2017. (Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § h) pontja; Fttv. 6. § i) pontja; 45/2014. (II.26.) 11. § (1) bekezdés h), i), m), v), w) pontjai, 18. § a) pontja, 20. § (1) , (2) bekezdése, 22. § (1), (3) bekezdése, 23. § (1), (3) bekezdése; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdése, Fgytv. 29. § (11) bekezdése.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont