pbcomputer.hu (PINTÉR és BURJÁN Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság): A pbcomputer.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, tárhelyszolgálatóról, elektronikus szerződéskötés lépéseiről, a szerződés alakiságáról, panaszkezelési módról, székhelye szerinti békéltető testületről, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségről, online vitarendezésről, kellékszavatosságról, termékszavatosságról, jótállásról, elállási jog gyakorlásának részletes feltételiről. Megtévesztő tájékoztatást adott.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: pbcomputer.hu (PINTÉR és BURJÁN Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság)
Székhely: 7570 Barcs, Köztársaság utca 11. fszt. 5.
Telefonszám: 30/631-4024
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 14-06-307793
Adószám: 22258256-2-14
Honlapjának elérhetősége: www.pbcomputer.hu
Vállalkozás közismert neve:
pbcomputer.hu (PINTÉR és BURJÁN Bt.)
Ügy tárgya:
A pbcomputer.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, tárhelyszolgálatóról, elektronikus szerződéskötés lépéseiről, a szerződés alakiságáról, panaszkezelési módról, székhelye szerinti békéltető testületről, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségről, online vitarendezésről, kellékszavatosságról, termékszavatosságról, jótállásról, elállási jog gyakorlásának részletes feltételiről. Megtévesztő tájékoztatást adott.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.12.29.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.03.01. - 2020.03.01.
Határozat száma:
SO/001/00721-0005/2017 (Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d), f) pontjai, 5. § (2) bekezdés a), b) pontjai; Fttv. 3. § (4), (5) bekezdése, 6. § (1) bekezdés i) pontja, 7. § (1) bekezdés; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), m), v), w) pontjai, 18. § a) pontja, 20. § (1), (2) bekezdése, 22. § (1) bekezdés a), b), 23. § (3) bekezdés, 24. § (1) bekezdés, 25. §; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdés, Fgytv. 29. § (11) bekezdés; 151/2013 (IX. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, melléklet 17. pontja, 3. § (1), (4) bekezdése, Fgytv. 14. § (1), (3) bekezdése.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont