webshop.rulez.hu (RULEZ Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság): A webshop.rulez.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba bejegyző szervről, a nyilvántartásba vételi számról, adószámáról, tárhelyszolgáltatóról, szerződéskötés lépéseiről, a szerződés alakiságáról, az adatbeviteli hibák javításának módjáról, a szerződéskötés nyelveiről, a szerződés szerinti termékek lényeges tulajdonságairól, a panaszkezelés módjáról, békéltető testületről, kellékszavatosságról, jótállásról, megtévesztő tájékoztatást adott az elállásról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: webshop.rulez.hu (RULEZ Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 7400 Kaposvár, Ady Endre utca 12-14.
Telefonszám: (82) 820-207
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 14-09-302805
Adószám: 11484527-2-14
Honlapjának elérhetősége: www.webshop.rulez.hu
Vállalkozás közismert neve:
webshop.rulez.hu (RULEZ Kft)
Ügy tárgya:
A webshop.rulez.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba bejegyző szervről, a nyilvántartásba vételi számról, adószámáról, tárhelyszolgáltatóról, szerződéskötés lépéseiről, a szerződés alakiságáról, az adatbeviteli hibák javításának módjáról, a szerződéskötés nyelveiről, a szerződés szerinti termékek lényeges tulajdonságairól, a panaszkezelés módjáról, békéltető testületről, kellékszavatosságról, jótállásról, megtévesztő tájékoztatást adott az elállásról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.01.05.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.03.01. - 2020.03.01.
Határozat száma:
SO/001/00752-0003/2017 (Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d), f), h) pontjai, 5. § (2) bekezdés a)-d) pontjai, 6. § (2) bekezdése, Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pontja, 7. § (1) bekezdés; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a), h), i), m), n) t), u), v), w) pontjai.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont