muveszwebshop.hu (TREMALZO Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A muveszwebshop.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződéskötés és az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: muveszwebshop.hu (TREMALZO Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 7100 Szekszárd, Bródy S. köz 30.
Telefonszám: +36 74 318 713
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 17-09-009081
Adószám: 23759042-2-17
Honlapjának elérhetősége: www.muveszwebshop.hu
Vállalkozás közismert neve:
muveszwebshop.hu (TREMALZO Kft.)
Ügy tárgya:
A muveszwebshop.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződéskötés és az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.01.08.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.03.07. - 2020.03.07.
Határozat száma:
TO/001/00882-3/2017 (Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Az Ektv. 5. § (2) b) pontja, az Fttv. 3. § (5) bekezdése, a 6. § (1) bekezdés c) és i) pontjai, a 7. § (1) pontja; 45/2014. Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés e), i), pontjai,;15. § (2) bekezdése,Fgytv. 14. § (1) és (5) bekezdése.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont