modernkepek.hu (GoldSolutions s.r.o): A modernkepek.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat megfelelően a nyilvántartásba vevő szervről, elérhetőségéről, adószámáról, tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés feltételeiről, panaszkezelési módról, online vitarendezésről, békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, a békéltető testületről, kellékszavatosságról, az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: modernkepek.hu (GoldSolutions s.r.o)
Székhely: modernkepek.hu (GoldSolutions s.r.o)
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 29460522
Adószám: CZ29460522
Honlapjának elérhetősége: www.modernkepek.hu
Vállalkozás közismert neve:
modernkepek.hu (GoldSolutions s.r.o)
Ügy tárgya:
A modernkepek.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat megfelelően a nyilvántartásba vevő szervről, elérhetőségéről, adószámáról, tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés feltételeiről, panaszkezelési módról, online vitarendezésről, békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, a békéltető testületről, kellékszavatosságról, az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.12.21.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.03.21. - 2020.03.21.
Határozat száma:
PB/FOGY/4888-5/2017. (Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 17/A. § (8) bekezdés; Fttv. 6. § (1) bek. (i), 7. §; 45/2014. (II. 25.) Kr 11. § (1) bekezdés. h), l), m), n), v), w) pont, 15. § (1), 20. § (2), (3), 22. § (1) a), (3), 23. § (1), (3), 24. § (1) bekezdés; 2001. évi CVIII. törvény 4. § c), d), f), h), 5. § (2) a), b), c), d) 6. § (2) bekezdés; 524/2013/EU rend. 14. cikk (2) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont