szepkertfaiskola.hu (SZÉP KERT Kertészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság): A szepkertfaiskola.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás beazonosíthatóságát szolgáló adatokról, a szerződéskötés feltételeiről, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: szepkertfaiskola.hu (SZÉP KERT Kertészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság)
Székhely: 7100 Szekszárd, Rákóczi utca 158.
Telefonszám: 06 74/311-709
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 17-06-006084
Adószám: 22098739-2-17
Honlapjának elérhetősége: www.szepkertfaiskola.hu
Vállalkozás közismert neve:
szepkertfaiskola.hu (SZÉP KERT Kertészeti Bt.)
Ügy tárgya:
A szepkertfaiskola.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás beazonosíthatóságát szolgáló adatokról, a szerződéskötés feltételeiről, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.12.29.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.04.13. - 2020.04.13.
Határozat száma:
TO/001/00869-3/2017 (Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d) és h) pontjai, 5. § (2) b) pontja; Fttv. 3. § (5) bekezdése, a 6. § (1) bekezdés i) pontja, a 7. § (1) bekezdése; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdései; 45/2014. Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h),i),m),n),v),w) pontjai, 11. § (5), 15. § (2) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont