hobi.hu (Hersics Tibor István egyéni vállalkozó): A hobi.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás beazonosíthatóságát szolgáló adatokról, a szerződéskötés feltételeiről, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: hobi.hu (Hersics Tibor István egyéni vállalkozó)
Székhely: 7081 Simontornya, Dr. Kiss István u. 19.
Telefonszám: +36 74 680-503
Nyilvántartási szám: 13506678
Cégjegyzékszám: ---
Adószám: 65139145237
Honlapjának elérhetősége: www.hobi.hu
Vállalkozás közismert neve:
hobi.hu (Hersics Tibor István egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A hobi.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás beazonosíthatóságát szolgáló adatokról, a szerződéskötés feltételeiről, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.01.05.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.04.13. - 2020.04.13.
Határozat száma:
TO/001/00881-3/2017 (Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d) pontja, az Fttv. 3. § (5) bekezdése, a 6. § (1) bekezdés c) és i) pontjai, a 7. § (1) pontjában; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdései; 45/2014. Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés e), i), v) pontja; Fgytv. 14. § (1) és (5) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont