ikonzol-webshop.hu (Genki Dama Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): Az ikonzol-webshop.hu webáruház nem tájékoztatta a vásárlókat előzetesen a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés feltételeiről, a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairől, az egyéb tájékoztatási követelményekről, valamint az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: ikonzol-webshop.hu (Genki Dama Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Csanádi tér 3. 1. em. 2
Telefonszám: +36308514077
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 07-09-023637
Adószám: 24299857-2-07
Honlapjának elérhetősége: www.ikonzol-webshop.hu
Vállalkozás közismert neve:
ikonzol-webshop.hu (Genki Dama Kft.)
Ügy tárgya:
Az ikonzol-webshop.hu webáruház nem tájékoztatta a vásárlókat előzetesen a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés feltételeiről, a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairől, az egyéb tájékoztatási követelményekről, valamint az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.01.23.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.04.13. - 2020.04.13.
Határozat száma:
FE/FO/00057-0001/2018. (Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § h) pont, 5. § (2) bekezdés a), b), c) pont; Fttv. 3. § (1), (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdése; 45/2014. Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a), h), i), j), m), n), t), u), v), w) pont, 15. § (2) bekezdés, 20. § (1)-(3) bekezdés, 22. § (1), (3), bekezdés, 24. §, 25. §, 29. § (1) bekezdés m) pont
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont