munkaruhazat.hu (S.I.S. Sonitus Industrial Solutions Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A munkaruhazat.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, egségárakról, panaszkezelési módról, online vitarendezésről, békéltető testületről, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, nem megfelelő tájékoztatást adott a kellék- és termékszavatosságról, az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: munkaruhazat.hu (S.I.S. Sonitus Industrial Solutions Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 9700 Szombathely, Bárdosi Németh János utca 38.
Telefonszám: 94/509-060
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 18-09-106973
Adószám: 13828727-2-18
Honlapjának elérhetősége: www.munkaruhazat.hu
Vállalkozás közismert neve:
munkaruhazat.hu (S.I.S. Kft.)
Ügy tárgya:
A munkaruhazat.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, egségárakról, panaszkezelési módról, online vitarendezésről, békéltető testületről, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, nem megfelelő tájékoztatást adott a kellék- és termékszavatosságról, az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.01.24.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.04.13. - 2020.04.13.
Határozat száma:
VA/7/13-2/2018 (Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § h) pontja; Fgytv. 14. § (1) bekezdése; Árrendelet 3. § (1) bekezdés, 4-§; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), l), m), v), w) pontjai.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont