profimuszaki.hu (SEBO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A profimuszaki.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés lehetséges nyelvéről, a szerződés alakiságáról, a panaszkezelési módról, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: profimuszaki.hu (SEBO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 9700 Szombathely, Pálya út 10-16.
Telefonszám: +36/94-510-55
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 18-09-103603
Adószám: 11513489-2-18
Honlapjának elérhetősége: www.profimuszaki.hu
Vállalkozás közismert neve:
profimuszaki.hu (SEBO Kft.)
Ügy tárgya:
A profimuszaki.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés lehetséges nyelvéről, a szerződés alakiságáról, a panaszkezelési módról, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.03.09.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.04.25. - 2020.04.25.
Határozat száma:
VA-06/MEFF02/4-1/2018. (Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § (2) h), 5. § (2) b), d) pontjai; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdése; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) h), i), v) pontjai; Fttv. 3. § (1), (2), (3) bekezdése, 6. § (1) i) pontja, 7. § (1)-(2) bekezdése.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont