taskaweb.hu (WEB-TRADING Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A taskaweb.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés technikai feltételeiről, a panaszkezelés módjáról, online vitarendezésről, békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, hiányos tájékoztatást adott a szavatossági jogokról és az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: taskaweb.hu (WEB-TRADING Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 2440 Százhalombatta, Nyárfa u. 5
Telefonszám: 06-30-204-2787
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 13-09-129986
Adószám: 14827578-2-13
Honlapjának elérhetősége: www.taskaweb.hu
Vállalkozás közismert neve:
taskaweb.hu (WEB-TRADING Kft.)
Ügy tárgya:
A taskaweb.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés technikai feltételeiről, a panaszkezelés módjáról, online vitarendezésről, békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, hiányos tájékoztatást adott a szavatossági jogokról és az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.11.22.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.04.26. - 2020.04.26.
Határozat száma:
PE/001/02044-5/2017 (Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § h), 5. § (2) a)-d); Fttv. 3. § (1) bek.; 45/2014. (II. 25.) Kr. 11. § (1) bek. h), i), l), m), v) pont; 15. § (1)-(2) bek.; 524/2013/EU rendelet
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont