e-toner.hu (Digital Office P+A Irodatechnikai, Számítástechnikai és Kereskedelmi Betéti Társaság): Az e-toner.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a panaszkezelési módról, elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről, szavatosságról, jótállásról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: e-toner.hu (Digital Office P+A Irodatechnikai, Számítástechnikai és Kereskedelmi Betéti Társaság)
Székhely: 8561 Adásztevel, Alkotmány utca 11.
Telefonszám: +36-30-622-4052
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 19-06-508526
Adószám: 22336143-2-19
Honlapjának elérhetősége: www.e-toner.hu
Vállalkozás közismert neve:
e-toner.hu (Digital Office P+A Bt.)
Ügy tárgya:
Az e-toner.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a panaszkezelési módról, elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről, szavatosságról, jótállásról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.11.22.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.04.26. - 2020.04.26.
Határozat száma:
VE/O001/00677-0007/2017. (Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. Korm. rend. 11.§ (1) bek a) e) h) i) m) n) v) w) pont, 11.§ (5) bek,; 524/2013/EU rend. 14. cikk (2) bek, Fttv. 3.§ (5) bek, 6.§ (1) bek i) pont, 7.§ (1) bek
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont