divatrend.hu (ARATÓ 2003 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A divatrend.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, online vitarendezésről, békéltető testületről, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről; hiányos tájékoztatást adott az elállási jogról, kellékszavatosságról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: divatrend.hu (ARATÓ 2003 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 1035 Budapest, Miklós tér 2. 2. em. 33.
Telefonszám: 70 / 326 5514
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 01-09-718856
Adószám: 13103309-2-41
Honlapjának elérhetősége: www.divatrend.hu
Vállalkozás közismert neve:
divatrend.hu (ARATÓ 2003 Kft.)
Ügy tárgya:
A divatrend.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, online vitarendezésről, békéltető testületről, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről; hiányos tájékoztatást adott az elállási jogról, kellékszavatosságról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.01.02.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.04.27. - 2020.04.27.
Határozat száma:
BP/FOGY/5574-4/2017. (Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fttv. 3. § (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pont; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés k), l), m), n), v), w) pontja, 11. § (5) bekezdés, 20. § (1) bekezdés, 23. § (3) bekezdés, 25. §, 3. melléklet; Ektv. 4. § h), pont, 5. § (1), (2) c) pont, 6. § (2) bekezdés; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont