markasruhasziget.boltaneten.hu (MIRONO Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság): A markasruhasziget.boltaneten.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a cégjegyzékszámáról, a nyilvántartásba vevő szervről, telefonszámáról, adószámáról, a szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibák kijavításának lehetőségeiről, a szerződés alakiságáról, nyelvéről, a várható kiszállítási időről, a szállítási költségről, az elállási jogról és annak gyakorlásának feltételeiről, a panaszkezelési módjáról, online vitarendezésről, békéltető testületekről, kellékszavatosságról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: markasruhasziget.boltaneten.hu (MIRONO Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 6771 Szeged, Temesvári utca 27.
Telefonszám: -
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 06-09-016742
Adószám: 23156432-2-06
Honlapjának elérhetősége: www.markasruhasziget.boltaneten.hu
Vállalkozás közismert neve:
markasruhasziget.boltaneten.hu (MIRONO Kft.)
Ügy tárgya:
A markasruhasziget.boltaneten.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a cégjegyzékszámáról, a nyilvántartásba vevő szervről, telefonszámáról, adószámáról, a szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibák kijavításának lehetőségeiről, a szerződés alakiságáról, nyelvéről, a várható kiszállítási időről, a szállítási költségről, az elállási jogról és annak gyakorlásának feltételeiről, a panaszkezelési módjáról, online vitarendezésről, békéltető testületekről, kellékszavatosságról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.03.10.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.05.03. - 2020.05.03.
Határozat száma:
CS-06O/01/00026-1/2018. (Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § c), d), f) pont, 5. § (2) bekezdés a), b) c), d) pont, 6. § (2) bekezdés; 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés c), e), h), i), j), m), v), w) pont, 11. § (5) bekezdés, 14. §, 20. § (1), (2), (3), bekezdés, 22. § (1), (3) bekezdés, 23. § (1) bekezdés, 24. § (1), (2) bekezdés, 25. §; Fttv. 3. § (1), (3), (5) bekezdés, 7. § (1) bekezdés; EU rendelet 14. cikk (2), (7) bekezdés; Fgytv. 14. § (5) bekezdés, 17/A. § (1a), (2), (3), (6), (8) bekezdés, 29. § (11) bekezdés; Ptk. 6:82. § (1) bekezdés a), b), c), d) pont, 6:157. § (1) bekezdés, 6:158. §, 6:159. § (1), (2), (3) bekezdés, 6:160. §, 6:162. § (2) bekezdés, 6:163. § (2) bekezdés, 6:168. § (1), (3) bekezdés, 6:169. § (2) bekezdés; 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont