starboxdivat.hu (LEGEND TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A starboxdivat.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a megrendelés leadását követő fizetési kötelezettségről, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, az online vitarendezésről.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: starboxdivat.hu (LEGEND TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 3300 Eger, Trinitárius utca 1.
Telefonszám: 70/431-21-11
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 10-09-035950
Adószám: 25760794-2-10
Honlapjának elérhetősége: www.starboxdivat.hu
Vállalkozás közismert neve:
starboxdivat.hu (LEGEND TRADE Kft)
Ügy tárgya:
A starboxdivat.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a megrendelés leadását követő fizetési kötelezettségről, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, az online vitarendezésről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.10.17.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.05.07. - 2020.05.07.
Határozat száma:
HE/001/00667-0009/2017. (Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fttv. 3. § (1), 7. § (1), 6. § (1) i) pontja; Ektv. 5. § (2) a) pontja; 45/2014. (II:26.) Korm. rendelet 11. § (1) i), m), v), 23. § (1) bekezdése; 524/2013 Eu rendelet 14. cikk (2) bekezdése.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont