biciklikk.hu (Laptopszalon Informatikai, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság): A biciklikk.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről, kellékszavatosságról, jótállásról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: biciklikk.hu (Laptopszalon Informatikai, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 7624 Pécs, Ifjúság útja 11.
Telefonszám: 70/396-2403
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 02-09-073262
Adószám: 14514379-2-02
Honlapjának elérhetősége: www.biciklikk.hu
Vállalkozás közismert neve:
biciklikk.hu (Laptopszalon Kft.)
Ügy tárgya:
A biciklikk.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről, kellékszavatosságról, jótállásról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.02.07.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.05.07. - 2020.05.07.
Határozat száma:
BA/001/00075-1/2018. (Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fttv. 3.§ (1) bek, 6.§ (1) bek. i) pontja, a melléklet 10. pontja; Korm. rendelet 1.§ (4), 11.§ (1) i), m), n), v), w) pontjai
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont