manzara.hu (Gibon d.o.o.): A manzara.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a webáruházat üzemeltető cég nevéről, székhelyének címéről, cégjegyzékszámáról, nyilvántartásba vevő szervről, adószámáról, tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés lépéseiről és egyéb feltételeiről, a szállítási költségekről, panaszkezelési módról, online vitarendezésről, békéltető testületről és az eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: manzara.hu (Gibon d.o.o.)
Székhely: 1210 Ljubljana-Sentvid, Plemljeva ulica 8.
Telefonszám: 0629 998 619
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 6830935000
Adószám: 30421464-2-51
Honlapjának elérhetősége: www.manzara.hu
Vállalkozás közismert neve:
manzara.hu (Gibon d.o.o.)
Ügy tárgya:
A manzara.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a webáruházat üzemeltető cég nevéről, székhelyének címéről, cégjegyzékszámáról, nyilvántartásba vevő szervről, adószámáról, tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés lépéseiről és egyéb feltételeiről, a szállítási költségekről, panaszkezelési módról, online vitarendezésről, békéltető testületről és az eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.12.28.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.05.07. - 2020.05.07.
Határozat száma:
BP/FOGY/5580-7/2017. (Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fttv. 3. § (5) (i), 6. § (1). ba), c), (i), 7. § (1); 45/2014. (II. 25.) Korm. rendelet 11. § (1) bek. a, b, c, d, e, h), j, k, l), m), n), v), w) pont, (5), 15. § (1), 20. § (3), 22. § (1) a), b), (3), 23. § (1), (3), 24. § (1), (2), 25. §, 26. § (1), 3. melléklet; 2001. évi CVIII. törvény 4. § a), b), d), f), h), 5. § (1), (2) a), b), c), d) 6. § (1), (2); 524/2013/EU rend. 14. cikk (1), (2) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont