spanyolruhazat.hu (DEZINGEN TRENDI Kft.): A spanyolruhazat.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a megrendelést leadását követő fizetési kötelezettségről, a panaszkezelés módjáról, békéltető testületekről, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, az online vitarendezésről; hiányos tájékoztatást adott a szerződés teljesítéséről, a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól; nem megfelelő tájékoztatást adott a kellékszavatosságról, termékszavatosságról, elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: spanyolruhazat.hu (DEZINGEN TRENDI Kft.)
Székhely: 4251 Hajdúsámson, Bartók Béla út 10.
Telefonszám: 06 30 490-45-46
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 09-09-025108
Adószám: 24707495-2-09
Honlapjának elérhetősége: www.spanyolruhazat.hu
Vállalkozás közismert neve:
spanyolruhazat.hu (DEZINGEN TRENDI Korlátolt Felelősségű Társaság)
Ügy tárgya:
A spanyolruhazat.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a megrendelést leadását követő fizetési kötelezettségről, a panaszkezelés módjáról, békéltető testületekről, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, az online vitarendezésről; hiányos tájékoztatást adott a szerződés teljesítéséről, a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól; nem megfelelő tájékoztatást adott a kellékszavatosságról, termékszavatosságról, elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.12.07.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.05.08. - 2020.05.08.
Határozat száma:
HB/04-FVO/01551-0002/2017. (Hajdú Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § h) pontja, 5. § (2) bekezdése; 45/2014. (II. 26.) Korm rendelet 11. § (1) bekezdés a),m), n), h), w) pontjai; 524/2013/Eu rendelet 14. cikk
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont