futobolond.viltor.hu ("SZIVÁRVÁNY FESTÉKBOLT" Kereskedelmi és Szoláltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A futobolond.viltor.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az adabeviteli hibák javításáról, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, a székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetőségéről, az online vitarendezésről, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: futobolond.viltor.hu ("SZIVÁRVÁNY FESTÉKBOLT" Kereskedelmi és Szoláltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 7631 Pécs, Csikor Kálmán utca 24. fszt. 9.
Telefonszám: 72/437-878
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 02-09-066269
Adószám: 11788546-2-02
Honlapjának elérhetősége: www.futobolond.viltor.hu
Vállalkozás közismert neve:
futobolond.viltor.hu ("SZIVÁRVÁNY FESTÉKBOLT" Kft.)
Ügy tárgya:
A futobolond.viltor.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az adabeviteli hibák javításáról, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, a székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetőségéről, az online vitarendezésről, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.01.12.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.05.30. - 2020.05.30.
Határozat száma:
BA/001/01112-3/2017. (Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 29.§ (11) bek.; Ektv. 5.§ (2) bek. c) pontját, Fttv. 6.§ (1) bek. b), bf) pontjait; Korm. rendelet 1.§ (4) bek.; 11.§ (1) bek. i), l), v), w) pontjait, 23.§ (2) bek. 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont