csillarbolt.hu (PLATINA-BAU Zártkörűen Működő Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság): A csillarbolt.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a panaszkezelési módról, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, a székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetőségéről, az online vitarendezésről, kellékszavatosságról, termékszavatosságról, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: csillarbolt.hu (PLATINA-BAU Zártkörűen Működő Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság)
Székhely: 7632 Pécs, Faiskola utca 3.
Telefonszám: 72/ 311-430
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 02-10-060282
Adószám: 12491296-2-02
Honlapjának elérhetősége: www.csillarbolt.hu
Vállalkozás közismert neve:
csillarbolt.hu (PLATINA-BAU Zrt.)
Ügy tárgya:
A csillarbolt.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a panaszkezelési módról, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, a székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetőségéről, az online vitarendezésről, kellékszavatosságról, termékszavatosságról, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.01.27.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.05.30. - 2020.05.30.
Határozat száma:
BA/001/00041-1/2018. (Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 29.§ (11) bekezdése; Fttv. 3.§ (5) bekezdése, 6.§ (1) bekezdés i) pontja, 7.§ (1) bekezdése; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdés h), i), l), m), v), w) pontjai, 14.§; 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet 3.§; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1), (2) bekezdése.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont