agy-matrac.hu (HAVITU Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság): Az agy-matrac.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, a megrendelés visszaigazolásáról, kellékszavatosságról, jótállásról, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületi együttműködési kötelezettségéről, a székhelye szerint illetékes békéltető testületről, az online vitarendezésről, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: agy-matrac.hu (HAVITU Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság)
Székhely: 6347 Érsekcsanád, Dózsa György út 106.
Telefonszám: +36-20-474-3117
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 03-06-114665
Adószám: 22393168-2-03
Honlapjának elérhetősége: www.agy-matrac.hu
Vállalkozás közismert neve:
agy-matrac.hu (HAVITU Bt.)
Ügy tárgya:
Az agy-matrac.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, a megrendelés visszaigazolásáról, kellékszavatosságról, jótállásról, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületi együttműködési kötelezettségéről, a székhelye szerint illetékes békéltető testületről, az online vitarendezésről, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.01.27.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.06.04. - 2020.06.04.
Határozat száma:
BK/FO/00010-2/2018. (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d), 6. § (2) bekezdése; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), m), v), pontjai, EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdései; Fttv. 3. § (1) bekezdése.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont