borpenztarca.hu (Leveleki Miklós egyéni vállalkozó): A borpenztarca.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozót nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, a megrendelés visszaigazolásáráról, kellékszavatosságról, online vitarendezésről, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: borpenztarca.hu (Leveleki Miklós egyéni vállalkozó)
Székhely: 6500 Baja, Czirfusz Ferenc utca 18.
Telefonszám: 30/303-6134
Nyilvántartási szám: 4524155
Cégjegyzékszám: ---
Adószám: 44018371223
Honlapjának elérhetősége: www.borpenztarca.hu
Vállalkozás közismert neve:
borpenztarca.hu (Leveleki Miklós egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A borpenztarca.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozót nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, a megrendelés visszaigazolásáráról, kellékszavatosságról, online vitarendezésről, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.02.20.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.06.04. - 2020.06.04.
Határozat száma:
BK/FO/00042-5/2018. (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d), h); 6. § (2) bekezdése; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés i), m), n), v) pontjai, 15. § (2) bekezdése; EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdése; Fttv. 3. § (1) bekezdése.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont