mutatosora.hu (Eliot Development Korlátolt Felelősségű Társaság): A mutatosora.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a megrendelés leadását követő fizetési kötelezettségről, a székhelye szerint illetékes békéltető testületről, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, az online vitarendezésről, hiányos tájékoztatást adott az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: mutatosora.hu (Eliot Development Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 3300 Eger, Hatvani kapu tér 8. 3. em. 21.
Telefonszám: +36 36/223-006
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 10-09-035788
Adószám: 25574896-2-10
Honlapjának elérhetősége: www.mutatosora.hu
Vállalkozás közismert neve:
mutatosora.hu (Eliot Development Kft.)
Ügy tárgya:
A mutatosora.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a megrendelés leadását követő fizetési kötelezettségről, a székhelye szerint illetékes békéltető testületről, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, az online vitarendezésről, hiányos tájékoztatást adott az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.03.20.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.06.05. - 2020.06.05.
Határozat száma:
HE-02/FOGY/00046-0001/2018. (Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fttv. 3. § (1) bekezdése, 7. § (1) bekezdése, 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés e), i), v), v), w) pontjai, 15. § (1)-(2) bekezdései, Fgytv. 14. § (5) bekezdése, 524/2013/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont