aranyszemallateledel.hu (NEOGRADVET Állatgyógyászati és Kereskedelmi Egyéni Cég): Az aranyszemallateledel.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a termékek egységáráról, az adóval megnövelt tényleges eladási árról, a vállalkozást regisztráló hatóságról, a tárhelyszolgáltatóról, kellékszavatosságról, jótállásról, a békéltető testületekről, az online vitarendezésről, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: aranyszemallateledel.hu (NEOGRADVET Állatgyógyászati és Kereskedelmi Egyéni Cég)
Székhely: 3078 Bátonyterenye, Klapka út 19.
Telefonszám: +3620 335 8275
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 12-11-001610
Adószám: 23542004-2-12
Honlapjának elérhetősége: www.aranyszemallateledel.hu
Vállalkozás közismert neve:
aranyszemallateledel.hu (NEOGRADVET ec.)
Ügy tárgya:
Az aranyszemallateledel.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a termékek egységáráról, az adóval megnövelt tényleges eladási árról, a vállalkozást regisztráló hatóságról, a tárhelyszolgáltatóról, kellékszavatosságról, jótállásról, a békéltető testületekről, az online vitarendezésről, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.04.27.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.06.05. - 2020.06.05.
Határozat száma:
NO-05/FVO/00062-00005/2018. (Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d), h) pontjai, 6. § (2) bekezdése; Fgytv. 14. § (1), (5) bekezdése; Fttv. 3. § (1), (3) bekezdése, 6. § (1) bekezdés c), i) pontjai, 7. § (1) bekezdése; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) h), i), l), m), v), w) pontjai.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont