emag.hu (SC Dante International SA): Az emag.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés feltételeiről, a panaszkezelési módról, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, nem megfelelő tájékoztatást adott a kellékszavatosságról, termékszavatosságról, jótállásról, az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: emag.hu (SC Dante International SA)
Székhely: Soseasua Virtuitii nr. 148. sector 6.
Telefonszám: 06-1-885-5500
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: J40/372/2002
Adószám: RO14399840
Honlapjának elérhetősége: www.emag.hu
Vállalkozás közismert neve:
emag.hu (SC Dante International SA)
Ügy tárgya:
Az emag.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés feltételeiről, a panaszkezelési módról, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, nem megfelelő tájékoztatást adott a kellékszavatosságról, termékszavatosságról, jótállásról, az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.01.02.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.07.03. - 2020.07.03.
Határozat száma:
BP/FOGY/5582-5/2017. (Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
2001. évi CVIII. törvény 4. § d), h) pontja, 5. § (2) b), c) pontjai, 6. § (2) bekezdése; 45/2014. (II. 25.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés. h), i), m), n), v) pontja, 11. § (5), 20. § (1)-(3) bekezdése, 22. § (1) a), 3. melléklet, Fttv. 3. § (5) bekezdése, 6. § (1) (i) pontja; 453/2016. (XII.19.) Korm. rendelet 1. § b) pontja
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont