csokikorzo.hu (CSOKI KORZÓ Korlátolt Felelősségű Társaság): A csokikorzo.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat tárhelyszolgáltató székhelyéről, a szerződés alakiságáról, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, a székhelye szerint illetékes békéltető testületről, az online vitarendezésről, az kellékszavatosságról, az elállási jog feltételeiről, elállási nyilatkozatmintáról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: csokikorzo.hu (CSOKI KORZÓ Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 7627 Pécs, Szeder utca 32/2.
Telefonszám: 30/2771 621, 70/347 2501
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 02-09-078242
Adószám: 23710085-2-02
Honlapjának elérhetősége: www.csokikorzo.hu
Vállalkozás közismert neve:
csokikorzo.hu (CSOKI KORZÓ Kft)
Ügy tárgya:
A csokikorzo.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat tárhelyszolgáltató székhelyéről, a szerződés alakiságáról, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, a székhelye szerint illetékes békéltető testületről, az online vitarendezésről, az kellékszavatosságról, az elállási jog feltételeiről, elállási nyilatkozatmintáról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.05.15.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.08.01. - 2020.08.01.
Határozat száma:
BA/04-001/211-3/2018. (Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 29.§ (11) bek, Korm. rendelet 11.§ (1) bek. h), i), m), v), w) pontjai; 524/2013/EU rend. 14. cikk (1)-(2) bek, Ektv. 4.§ h), pont, 5.§ (2) bek. b) pont
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont