szaturnuszsport.hu (Szabó és Szabó Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság): A szaturnuszsport.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a székhelyének címéről, a szerződés visszaigazolásáról, alakiságáról, a szállítási költségről, a panaszkezelés módjáról, a békéltetői testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, a székhelye szerint illetékes békéltető testületről, az online vitarendezésről, a kellékszavatosságról, az elállási jog gyakorlásának feltételeiről, elállási nyilatkozatmintáról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: szaturnuszsport.hu (Szabó és Szabó Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 7623 Pécs, Megyeri út 44.
Telefonszám: 20/354-99-79
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 02-09-064194
Adószám: 11368069-2-02
Honlapjának elérhetősége: www.szaturnuszsport.hu
Vállalkozás közismert neve:
szaturnuszsport.hu (Szabó és Szabó Kft.)
Ügy tárgya:
A szaturnuszsport.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a székhelyének címéről, a szerződés visszaigazolásáról, alakiságáról, a szállítási költségről, a panaszkezelés módjáról, a békéltetői testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, a székhelye szerint illetékes békéltető testületről, az online vitarendezésről, a kellékszavatosságról, az elállási jog gyakorlásának feltételeiről, elállási nyilatkozatmintáról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.06.01.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.08.01. - 2020.08.01.
Határozat száma:
BA-04/001/263-3/2018. (Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 14.§ (3), 29.§ (11) Fttv. 6.§ (1) i) pont, 7.§ (1) bekezdése, Korm. rendelet 11.§ (1) c), h), i), m), v), w) pontjai; 524/2013/EU rend. 14. cikk (1)- (2), NFGM-SZMM együttes rendelet 6.§ (1) bek. b) pontja, Ektv. 5.§ (2) bek. b) és d) pontja, 6.§ (2) bekezdése.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont