mesesekszerek.hu (DINAMIKA E & E Szállítmányozó és Fuvarozó Kft.): A mesesekszerek.hu webáruház nem tájékoztatta teljes körűen a vásárlókat a tárhely szolgáltató e-mail címéről; a visszaigazolás elmaradásának következményeiről; az elállási joggyakorlás feltételeiről; a panaszkezelési módjáról; az online vitarendezési lehetőségről; a békéltető testületi együttműködési kötelezettségről, valamint a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségeiről. Megtévesztő tájékoztatást nyújtott az elállási jog feltételeiről, a kellékszavatossági és jótállási szabályokról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: mesesekszerek.hu (DINAMIKA E & E Szállítmányozó és Fuvarozó Kft.)
Székhely: 6725 Szeged, Borbás u. 20. fszt. 2.
Telefonszám: +36-30-2034885
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 06-09-006191
Adószám: 11769714-2-06
Honlapjának elérhetősége: www.mesesekszerek.hu
Vállalkozás közismert neve:
mesesekszerek.hu (DINAMIKA E & E Kft.)
Ügy tárgya:
A mesesekszerek.hu webáruház nem tájékoztatta teljes körűen a vásárlókat a tárhely szolgáltató e-mail címéről; a visszaigazolás elmaradásának következményeiről; az elállási joggyakorlás feltételeiről; a panaszkezelési módjáról; az online vitarendezési lehetőségről; a békéltető testületi együttműködési kötelezettségről, valamint a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségeiről. Megtévesztő tájékoztatást nyújtott az elállási jog feltételeiről, a kellékszavatossági és jótállási szabályokról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.06.28.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.08.06. - 2020.08.06.
Határozat száma:
CS-06O/01/00260-6/2018. (Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § h) pont, 5. § (2) bekezdés a) pont, 6. § (2) bekezdés; 45/2014. (II. 25.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), m), n), v) pont, 11. § (5) bekezdés, 14. §, 20. § (3) bekezdés, 22. § (1), (3) bekezdés, 23. § (2), (3) bekezdés, 25. §; Fttv. 3. § (1), (3), (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés; EU rendelet 14. cikk (2), (7) bekezdés; Fgytv. 17/A. § (1a), (8) bekezdés, 29. § (11) bekezdés; Ptk. 6:82. § (1) bekezdés a) pont, 6:157. § (1) bekezdés, 6:158. §, 6:159. § (1) bekezdés, 6:163. § (2) bekezdés, 6:168. § (1), (3) bekezdés, 6:169. § (2) bekezdés, 6:171. § (1) bekezdés; Jótállási rendelet 1. § (1) bekezdés; E-ker súlyos jogsértés Korm. rendelet 1. § a) pont.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont