eldoradouzletek.hu (EL PICANTE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): Az eldoradouzletek.hu webáruház nem tájékoztatta teljes körűen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról; a visszaigazolásról és annak elmaradásának következményeiről; az adatbeviteli hibák kijavításának lehetőségeiről; a szerződés alakiságáról, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről; az elállási joggyakorlás feltételeiről; a panaszkezelési módjáról; az online vitarendezési lehetőségről, a békéltető testületi együttműködési kötelezettségről. Megtévesztő tájékoztatást nyújtott a teljesítésről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: eldoradouzletek.hu (EL PICANTE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 6720 Szeged, Kárász u. 7.
Telefonszám: 06-30/4718161
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 06-09-004265
Adószám: 11393487-2-06
Honlapjának elérhetősége: www.eldoradouzletek.hu
Vállalkozás közismert neve:
eldoradouzletek.hu (EL PICANTE Kft.)
Ügy tárgya:
Az eldoradouzletek.hu webáruház nem tájékoztatta teljes körűen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról; a visszaigazolásról és annak elmaradásának következményeiről; az adatbeviteli hibák kijavításának lehetőségeiről; a szerződés alakiságáról, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről; az elállási joggyakorlás feltételeiről; a panaszkezelési módjáról; az online vitarendezési lehetőségről, a békéltető testületi együttműködési kötelezettségről. Megtévesztő tájékoztatást nyújtott a teljesítésről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.07.24.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.08.06. - 2020.08.06.
Határozat száma:
CS-06O/01/00267-8/2018. (Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § h) pont, 5. § (2) bekezdés a), b), c) pont, 6. § (2) bekezdés; 45/2014. (II. 25.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), m), n), v), w) pont, 14. §, 15. § (1), (2) bekezdés, 18. § a) pont, 20. § (3) bekezdés; Fttv. 3. § (1), (3), (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés; EU rendelet 14. cikk (2), (7) bekezdés; Fgytv. 17/A. § (1a), (3), (6), (8) bekezdés, 29. § (11) bekezdés; Ptk. 6:82. § (1) bekezdés a), b), c) pont; E-ker súlyos jogsértés Korm. rendelet 1. § a) pont.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont