ora-idozona.hu (Sashegyi Árpád Istvánné egyéni vállalkozó): Az ora-idozona.hu webáruház nem nyújtott teljes körű tájékoztatást a tárhelyszolgáltató székhelyéről, telephelyéről; az elektronikus szerződéskötés lépéseiről; a szerződés iktatásáról, a ténylegesen fizetendő eladási árról; az elállási jogról; panaszkezelési módjáról; az online vitarendezésről; a békéltető testületi együttműködési kötelezettségéről, a kellékszavatosságról, illetve a jótállásról. Megtévesztő tájékoztatást adott az elállásról, szavatosságról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: ora-idozona.hu (Sashegyi Árpád Istvánné egyéni vállalkozó)
Székhely: 6725 Szeged, Kálvária tér 25246.
Telefonszám: +36/70-502-9527
Nyilvántartási szám: 45547904
Cégjegyzékszám: ---
Adószám: 45547904226
Honlapjának elérhetősége: www.ora-idozona.hu
Vállalkozás közismert neve:
ora-idozona.hu (Sashegyi Árpád Istvánné egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
Az ora-idozona.hu webáruház nem nyújtott teljes körű tájékoztatást a tárhelyszolgáltató székhelyéről, telephelyéről; az elektronikus szerződéskötés lépéseiről; a szerződés iktatásáról, a ténylegesen fizetendő eladási árról; az elállási jogról; panaszkezelési módjáról; az online vitarendezésről; a békéltető testületi együttműködési kötelezettségéről, a kellékszavatosságról, illetve a jótállásról. Megtévesztő tájékoztatást adott az elállásról, szavatosságról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.03.22.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.08.06. - 2020.08.06.
Határozat száma:
CS-06O/01/00096-2/2018. (Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § h) pont, 5. § (2) bekezdés a), b) pont; 45/2014. (II. 25.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés e), h), i), m), n), v) pont, 11. § (5) bekezdés, 14. §, 20. § (1), (2) bekezdés, 22. § (3) bekezdés, 23. § (1), (2) bekezdés, 25. §; Fttv. 3. § (1), (3), (4), (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés, melléklet 10. pont; EU rendelet 14. cikk (2), (7) bekezdés; Fgytv. 14. § (5) bekezdés, 17/A. § (3), (6), (8) bekezdés, 29. § (11) bekezdés; Ptk. 6:82. § (1) bekezdés a), b) pont, 6:157. § (1) bekezdés, 6:159. § (1), (2) bekezdés, 6:163. § (2) bekezdés, 6:171. § (1) bekezdés, 6:173. § (2) bekezdés; Jótállási rendelet 2. § (1) bekezdés, 3. § (3) bekezdés, 4. § (2), (3), 7. §; NGM rendelet 4. § (5) bekezdés; E-ker súlyos jogsértés Korm. rendelet 1. § a) pont.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont